Інтернет та кабельне телебачення

(Показники наведені без урахування даних АРК та м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції)

Джерело: Держстат України

Доходи від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку за І півріччя 2017 року становили 1466,4 млн.грн., що на 6,9 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основну частину складають доходи від надання послуг кабельного телебачення – 60,7%, та доходи від технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж супутникового, ефірного теле - та радіомовлення, багатоканальних телемереж – 27,6%.

Доходи від надання Інтернет послуг за І півріччя 2017 року склали 5263,1 млн.грн., що на 36,4% більше, ніж у І півріччі 2016 року. Частка доходів від надання послуг фіксованого (проводового) широкосмугового доступу в загальних доходах від Інтернет послуг складає 63,6%, а частка широкосмугового доступу з використанням технологій безпроводового доступу, радiодоступу складає відповідно – 21,1%.

Кількість абонентів Інтернету та кабельного телебачення, тис.осіб

Джерело: Держстат України

Кількість абонентів мережі Інтернет станом на 01.07.2017 зросла на 20,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року та склала 17703,9 тис. осіб, з них 15998,4 тис. осіб (або 90,4%) отримують послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет.

Кількість абонентів кабельного телебачення у звітному періоді склала 2369,9 тис. осіб, що на 13,7% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Забезпеченість населення Інтернет послугами у розрахунку на 100 жителів по Україні становить 41,7. Найвищий рівень забезпеченості Інтернет послугами спостерігається в Одеській, Закарпатській областях та місті Києві, а найнижчий - у Івано-Франківській, Чернівецькій та Луганській областях.

Забезпеченість населення доступом до мережі Інтернет по Україні у розрахунку на 100 жителів станом на 01.07.2017
(Джерело: Держстат України)