Департамент ліцензування

Директор Департаменту

Сокирко Микола Степанович

044 202 00 12

sms@nkrzi.gov.ua

Основні функції Департаменту ліцензування

 1. Надання адміністративних послуг НКРЗІ з питань ліцензування, реєстрації та користування РЧР.
 2. Опрацювання заяв суб’єктів господарювання з питань включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, підготовка відповідних проектів рішень НКРЗІ.
 3. Опрацювання заяв суб’єктів господарювання про видачу ліцензій на види діяльності, підготовка відповідних проектів рішень НКРЗІ.
 4. Опрацювання заяв суб’єктів господарювання про видачу ліцензій на користування РЧР, підготовка відповідних проектів рішень НКРЗІ.
 5. Опрацювання заяв суб’єктів господарювання з питань визначення можливості або неможливості застосування заявлених заявником типів РЕЗ або ВП на території України в смугах радіочастот загального користування, підготовка відповідних проектів рішень НКРЗІ.
 6. Оформлення ліцензій відповідно до прийнятих рішень НКРЗІ, видача ліцензій ліцензіатам.
 7. Внесення за рішеннями НКРЗІ інформації до Реєстру виданих ліцензій на користування РЧР.
 8. Внесення за рішеннями НКРЗІ інформації до Реєстру РЕЗ та ВП, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.
 9. Внесення за рішеннями НКРЗІ інформації до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
 10. Внесення за рішеннями НКРЗІ інформації до Ліцензійного реєстру про видані НКРЗІ ліцензії у сфері телекомунікацій.
 11. Підготовка пропозицій та організація проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування РЧР.
 12. Розробка проектів  нормативно-правових актів (правил, положень, норм) щодо регулювання у сфері користування РЧР.
 13. Розробка проектів пропозицій щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України.
 14. Розробка пропозицій щодо погодження переліку акредитованих в установленому порядку органів, уповноважених на проведення діяльності з підтвердження відповідності РЕЗ та ВП.
 15. Розробка пропозицій та організація проведення за участю ЦОВЗ конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування.
 16. Участь у роботі Міжнародного союзу електрозв’язку та інших міжнародних організацій, організація реалізації рішень Міжнародного союзу електрозв’язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції Департаменту, участь у розробленні проектів відповідних міжнародних договорів України.