Захист прав споживачів

На виконання Закону України "Про звернення громадян", заходів, визначених Указом Президента України від 7 лютого 2008 р. № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) функціонує Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян.

Основні завдання Відділу:

- забезпечення діяльності НКРЗІ щодо захисту прав споживачів та реалізації конституційного права громадян на звернення відповідно до повноважень НКРЗІ, визначених законодавством;
- розгляд звернень, заяв, скарг та пропозицій юридичних та фізичних осіб з питань надання послуг зв`язку та користування радіочастотним ресурсом, підготовка проектів відповідей на них;
- організація роботи Громадської приймальні для забезпечення особистого прийому громадян керівництвом НКРЗІ.

Наказом НКРЗІ від 07.10.2014 № 127/нк (із змінами) затверджено Графік особистого прийому громадян Головою та членами НКРЗІ.

Особистий прийом громадян Головою та членами НКРЗІ проводиться у Громадській приймальні (вул.Хрещатик, 22, м. Київ) кожного вівторка та середи в установлені графіком дні, з 14.00 до 16.00.
Попередній запис громадян на особистий прийом до Голови та членів НКРЗІ здійснюється за телефоном 044 202 00 68.

Вхід громадян до Громадської приймальні потребує оформлення перепустки та пред`явлення документів, що посвідчують особу.

Повноваження НКРЗІ щодо захисту прав споживачів визначено у статтях 18, 21 Закону України "Про телекомунікації", статті 8 Закону України "Про поштовий зв`язок", статті 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

У своїй роботі із споживачами НКРЗІ керується Законом України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами), Указом Президента від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Відповідно до вимог законодавства, за зверненнями громадян ведеться окреме діловодство, що передбачає, зокрема, ведення окремих справ за зверненнями. Ведення окремого діловодства має забезпечити конституційні права і свободи громадян, у тому числі таємницю листування та іншої кореспонденції, захист від розголошення особистих даних громадян та одержаних із звернень відомостей. Згідно із Законом України "Про звернення громадян" заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях, не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Інформацію щодо розгляду звернень до НКРЗІ може одержати автор звернення особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства.

Відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", споживачі можуть:

- надсилати звернення до НКРЗІ поштою на адресу: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22;
- надавати звернення до Громадської приймальні особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства, у час, визначений Графіком роботи громадської приймальні, за адресою: 01001, м. Київ, вул.Хрещатик, 22; 

- надсилати письмові звернення до НКРЗІ електронною поштою на адресу: e_zvernen@nkrzi.gov.ua
- викладати звернення усно на особистому прийомі відповідно до Графіку особистого прийому громадян Головою та членами НКРЗІ за адресою: м. Київ, вул.Хрещатик, 22;

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" з 28 жовтня 2015 року “письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

При складанні звернення споживачі можуть орієнтуватися на зразок написання заяв.


Повідомляємо, 29 березня 2017 року Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року (далі - Концепція).

Метою документа є створення та впровадження ефективної системи захисту прав споживачів в Україні на засадах Європейського Союзу (далі - ЄС) з урахуванням кращих практик країн ЄС. Серед основних завдань Концепції, зокрема, повна гармонізація українського законодавства з законодавством ЄС, сприяння розвитку системи незалежних досліджень якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку, підвищення ефективності системи захисту споживачів від небезпечної продукції, що може завдати шкоду життю, здоров'ю, майну споживачів, навколишньому природньому середовищу тощо.

Передбачається, що реалізація Концепції підвищить рівень превентивного захисту прав споживачів для недопущення та/або зменшення кількості порушень їх прав, підвищить рівень просвіти та поінформованості громадян щодо їх споживчих прав та механізмів їх захисту, усуне з ринку недобросовісних підприємців тощо. Концепцію передбачається реалізувати протягом 2017-2020 років.