Координація робіт з підтвердження відповідності

Згідно з пунктом 2.8 ПОЛОЖЕННЯ про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення НКРЗ від 10.11.2011 № 637), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 р. за № 1574/11854
2.8. Підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється на відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування, визначеним рішеннями НКРЗІ, щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших вимог до продукції, установлених законодавством.
Оцінка відповідності національним стандартам або НДП, заявленим Заявником у документах згідно з пунктом 2.1 розділу ІІ ПОЛОЖЕННЯ та наведеним у рішенні про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України або в узагальнених умовах застосування, що використані Заявником відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ ПОЛОЖЕННЯ, є обов’язковою.

Вимоги до радіообладнання, процедури оцінки відповідності та ін. встановлено ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТОМ радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 679.

Цей Технічний регламент встановив вимоги до радіообладнання (радіоелектронних засобів) і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, правила маркування та введення їх в обіг на території України.

Пристрої, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, повинні відповідати вимогам щодо:

1) захисту здоров`я і забезпечення безпеки споживачів, інших осіб з урахуванням технічного регламенту щодо безпеки низьковольтного обладнання, але без встановлення граничної напруги;

2) забезпечення електромагнітної сумісності з урахуванням технічного регламенту щодо електромагнітної сумісності;

3) ефективного використання радіочастотного ресурсу (для радіообладнання);

4) забезпечення під час підключення до телекомунікаційної мережі загального користування:

- можливості взаємодії пристроїв через таку мережу з іншими пристроями та підключення до інтерфейсів відповідного типу на всій території України;

- сталої роботи мережі (підключення пристрою не повинне завдавати шкоди мережі, заважати її функціонуванню або призводити до зловживання ресурсами мережі, тим самим погіршуючи характеристики якості послуг).

Використання пристроїв, сфера застосування яких визначається особливостями їх призначення, повинне також залежно від умов застосування давати змогу забезпечити:

1) реалізацію права споживача на захист персональних даних та конфіденційність;

2) гарантований доступ до служб екстреної допомоги;

3) можливість використання пристрою особами з обмеженими фізичними можливостями.

Виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник повинен подавати споживачеві разом із пристроєм:

1) декларацію про відповідність вимогам цього Технічного регламенту;

2) настанову щодо безпечної експлуатації (викладену державною мовою).

На упаковці та в настанові з експлуатації повинна бути зазначена необхідна інформація про призначення пристрою. Для телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання та радіообладнання з можливістю підключення до телекомунікаційної мережі загального користування повинна бути наведена інформація про спосіб підключення до зазначеної мережі. Для усіх пристроїв така інформація повинна бути розміщена на видному місці.

Згідно із частиною другою статті 25 Закону, підтвердження відповідності (сертифікація) радіоелектронних засобів здійснюється акредитованими в установленому порядку органами із сертифікації, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджується НКРЗI.
Перелік акредитованих в установленому порядку органів, уповноважених на проведення діяльності з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (у форматі.pdf)Тимчасова експертна група для надання консультацій щодо питань здійснення координації робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону (Експертна група)

Положення

Склад

Протокольні рішення (пропозиції та рекомендації) Експертної групи:

1) Перелік питань для формування Експертною групою рекомендацій щодо включення призначеного органу з оцінки відповідності або його випробувальної лабораторії до Переліку (Додаток 1 до протоколу №2/2016 від 15.09.2016 (до пункту 2.1);

2) Рекомендовані Технічні параметри, необхідні для оцінювання відповідності вимозі «ефективне використання радіочастотного ресурсу України» (підпункт 3 пункту 9 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679) (Додаток 2 до протоколу №2/2016 від 15.09.2016 (до пункту 2.2))Додатково:

1. Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;
2. Узагальнені умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв для деяких радіотехнологій/видів РЕЗ;
3. Технічні специфікації інтерфейсів телекомунікаційної мережі загального користування, через які повинні надаватися послуги (відповідно до пункту 12 Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679);
4. Перелік національних стандартів, які, в разі добровільного застосування, є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679;
5. Текст національних стандартів, які, в разі добровільного застосування, є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679;
6. Роз’яснення та консультації.


Міністерством транспорту та зв’язку України утворено на базі Державного підприємства "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" (м. Одеса) із залученням Державного підприємства Випробувальний центр "Омега" (м. Севастополь) консультаційно-методичний центр із застосування Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання.

Відповідно до пункту 8 цього Технічного регламенту, у разі встановлення факту застосування декларації про відповідність та маркування національним знаком відповідності з порушенням вимог цього Технічного регламенту виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник на вимогу НКРЗ та Держспоживстандарту повинен вжити заходів до припинення відвантаження та реалізації пристроїв і вилучення їх з обігу.

У разі коли встановлено, що національний знак відповідності застосовується з порушенням вимог пункту 30 цього Технічного регламенту, виробник або уповноважена ним особа - резидент України чи постачальник повинен вжити заходів до припинення порушення відповідно до пункту 8 цього Технічного регламенту на умовах, визначених Держспоживстандартом та НКРЗ, довести пристрій до стану відповідності вимогам, установленим у пунктах 9 і 10 цього Технічного регламенту, і підтвердити цю відповідність в установленому порядку.

У разі тривалого порушення законодавства НКРЗ та Держспоживстандарт згідно із законодавством вживають відповідних заходів до обмеження чи заборони введення в обіг пристрою або вилучення його з обігу.

Корисна інформація:

1. Директива Європейського Парламенту та Ради 1999/5/ЄC від 9 березня 1999 року про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання їхньої відповідності (офіційний переклад)

2. Нова Директива 2014/53/EU Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 щодо ринку радіообладнання (буде застосовуватися з 13 червня 2016 року)

3. Узагальнені умови застосування ЄС для радіообладнання, клас 1 (без додаткових обмежень в рамках усіх країн-членів ЄС)
4. Узагальнені умови застосування ЄС для радіообладнання, клас 2 (обмеження застосовуються в деяких країнах-членах ЄС)

5. Офіційний переклад  ДИРЕКТИВИ 2014/53/ЄС Європейського парлементу та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС

6. ECO Frequency Information System