НКРЗІ рішенням від 27.06.2017 № 331 схвалила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, рішенням від 27.06.2017 № 331 схвалила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг». Документ розроблено з метою врегулювання питання щодо скорочення переліку послуг та припинення їх надання, зокрема, при виявленні несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційних мереж та розсиланні спаму.

Робота над змінами до Правил тривала з початку 2016 року e рамках постійно діючої Робочої групи з питань розвитку телекомунікаційних мереж за участі всіх зацікавлених сторін: операторів, профільних громадських організацій, державних органів.

Так, за інформацією операторів мобільного зв’язку, щомісяця фіксується значна кількість несанкціонованих втручань абонентів в роботу телекомунікаційних мереж. При цьому, встановлення особи абонента-порушника практично унеможливлюється з огляду на анонімність отримання послуг. Шляхом заходів, спрямованих на припинення так званого абонентського рефайлу, що полягає в порушенні порядку маршрутизації трафіку з метою мінімізації витрат абонента шляхом отримання послуг безоплатно або за заниженими тарифами, оператори блокують «підозрілі» номери, що призводить у окремих випадках до порушення прав абонентів.

Протягом 2015 року та першого півріччя 2016 року майже п`ята частина звернень громадян, що надходять до НКРЗІ, стосувалася проблеми блокування абонентських номерів. Аналіз роботи із зверненнями свідчить, що значна кількість абонентських номерів розблоковується операторами після втручання Комісії. Вбачається, що такі блокування могли бути здійснені без достатніх підстав. Крім цього, виявлено, що споживачам не надається вичерпна інформація щодо підстав блокування, строків та умов поновлення надання послуг, а окремі положення норм діючого законодавства неоднозначно трактуються операторами ринку.

Таким чином, виникла необхідність удосконалення законодавства шляхом внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (далі – Правила), якими передбачено:

 • встановлення однозначності визначення термінів (скорочення переліку послуг, припинення надання послуг, спам, зловмисні виклики, несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж тощо);
 • обов’язковість доведення до абонентів підстав скорочення переліку послуг, із зазначенням строків та умов їх поновлення, та підстав припинення надання послуг;
 • обов’язковість фіксації фактів порушення шляхом складання оператором відповідного акту у паперовому або електронному вигляді;
 • неприпустимість здійснення скорочення або припинення надання послуг з підстав не передбачених Правилами та законодавством та одночасне встановлення вичерпного переліку підстав для такого скорочення або припинення;
 • неприпустимість додаткових витрат з боку абонента при відновленні надання послуг;
 • впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень.

Проект Правил було винесено на розгляд Комісії, яка  прийняла його за основу рішенням НКРЗІ від 30.08.2016 № 455 та  оприлюднено на офіційній сторінці НКРЗІ для проведення громадського обговорення.

Всього надійшло понад 100 зауважень та пропозицій. За результатами їх розгляду, переважну більшість було враховано, решту – враховано частково або обґрунтовано відхилено.

Підведення підсумків за результатами громадського обговорення зазначених змін до Правил відбулось у грудні 2016 року та січні 2017 року за участю усіх заінтересованих сторін. Також була проведена узгоджувальна робоча нарада за участі фахівців Департаменту зв’язку НКРЗІ, Української асоціації операторів зв'язку «Телас» та зацікавлених операторів, за результатами якої було сформовано остаточну редакцію змін до Правил.

Рішенням НКРЗІ від 14.02.2017 № 83 було схвалено і направлено на погодження до заінтересованих державних органів проект постанови, що являє собою консолідовану позицію всіх учасників ринку телекомунікацій. В установленому законодавством порядку документ було погоджено без зауважень:

 • Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;
 • Міністерством фінансів України;
 • Міністерством соціальної політики України;
 • Пенсійним фондом України;
 • Державною регуляторною службою України;
 • Антимонопольним комітетом України.

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Міністерством юстиції України документ погоджено із зауваженнями. Надані зауваження доопрацьовані, про що складено відповідний протокол узгодження позицій.

Таким чином, схвалений НКРЗІ проект акта 29.06.2017 подано на розгляд Кабінету Міністрів України.