Рішення № 802 від 09.12.2014
Про проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 24.09.2013 № 625 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.10.2013 за № 1754/24286 (далі – Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері  зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Провести тендер на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц (далі – тендер).

2. Затвердити дату початку тендеру – 16 лютого 2015 року.

3. Призначити осіб, відповідальних за прийом та зберігання документів, які подаються суб’єктами господарювання для участі в тендері:

1) Спєльнікова Сергія Миколайовича, начальника відділу конверсії РЧР та конкурсних впроваджень Департаменту регулювання та ліцензування НКРЗІ;

2) Карпенко Світлану Михайлівну, головного спеціаліста відділу конверсії РЧР та конкурсних впроваджень Департаменту регулювання та ліцензування НКРЗІ;

3) Федієнко Олену Миколаївну, головного спеціаліста відділу конверсії РЧР та конкурсних впроваджень Департаменту регулювання та ліцензування НКРЗІ.

3. У термін до 12 грудня 2014 року включно опублікувати на веб-сайті НКРЗІ та в офіційному бюлетені НКРЗІ оголошення про приймання повідомлень від суб’єктів господарювання щодо наміру узяти участь у тендері та інших документів тендерної пропозиції (додаток), а також Умови тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц, затверджені рішенням НКРЗІ від 28.10.2014 № 730 (зі змінами, внесеними рішеннями НКРЗІ від 18.11.2014 № 761 та від 01.12.2014 № 782) та погоджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 1181-р.

4. Департаменту забезпечення діяльності:

- забезпечити виконання пункту 3 цього рішення та організацію інформаційного і матеріально-технічного забезпечення проведення тендеру;

- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

В.о. Голови НКРЗІ

В. Гресько