Нормативно-правові акти

Конституція України


Міжнародні акти

Конвенція Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифіковано із заявами Законом України № 251-V від 18.10.2006

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, ратифіковано із заявою Законом України № 252-V від 18.10.2006

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 191), ратифіковано Законом України № 253-V від 18.10.2006

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, ратифіковано Законом України № 2476-IV від 16.03.2005


Закони України

Закон України «Про запобігання корупції»

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»

Закон України «Про державну службу»

Закон України «Про очищення влади»

Закон України «Про Національну поліцію»

Закон України «Про прокуратуру»

Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»Укази Президента України

Указ Президента «Про Національну раду з питань антикорупційної політики»

Указ Президента «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України»


Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки Державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деякі постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання корупції»

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»


Нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції

Наказ НАЗК «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»

Рішення НАЗК «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення НАЗК «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків»

Рішення НАЗК «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Рішення НАЗК «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення НАЗК «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»

Рішення НАЗК «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження»

Рішення НАЗК «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення»

Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції»

Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України»

Наказ НАЗК «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах»

Наказ НАЗК «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»»

Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції»

Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції»

Наказ НАЗК «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції»


Інші

Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупцї