Про розподіл функцій між членами НКРЗІ

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ`ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

НАКАЗ

01.08.2016 м. Київ

 №96/нк

Про внесення змін до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк

У зв’язку з виробничою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1.      Унести зміни до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк «Про розподіл функцій між членами НКРЗІ та їх взаємозамінність», виклавши у нових редакціях:

-        додаток 1 «Розподіл функцій між членами НКРЗІ», що додається;
-        додаток 2 «Взаємозамінність членів НКРЗІ в період їх тимчасової відсутності», що додається.

2.      Визнати таким, що втратив чинність, наказ Голови НКРЗІ від 18.11.2014 № 136/нк «Про внесення змін до Розподілу функцій між членами НКРЗІ».

3.      Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова НКРЗІ                                                                               О. Животовський

 

Додаток 1
до наказу Голови НКРЗІ
від 02.10.2014 № 123/нк
(у редакції наказу Голови НКРЗІ від 01.08.2016 № 96/нк,
із змінами, внесеними згідно з наказами Голови НКРЗІ
від 13.03.2017 № 44/нк,
від 07.04.2017 № 57/нк,
від 15.11.2017 № 114/нк,
від 23.01.2020 № 9/нк,
від 22.09.2020 № 70/нк)

 

РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ МІЖ ЧЛЕНАМИ НКРЗІ

Функції, передбачені Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, затвердженим Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1067/2011, за якими члени НКРЗІ організовують підготовку проектів рішень Комісії, їх погодження, здійснюють листування інформаційного характеру та взаємодіють з державними органами, суб`єктами господарювання, громадянами:

1. БІСЮК Олександр Анатолійович

- бере в установленому порядку участь у:

формуванні та реалізації державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом;

підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері користування радіочастотним ресурсом, вносить на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

розробці плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

розробленні та погоджує проекти змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства;

роботі Міжнародного союзу електрозв`язку з питань, що належать до повноважень НКРЗІ, організовує в установленому порядку виконання його рішень;

- готує пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за її виконанням;

- реалізовує державну стратегію розвитку у сфері користування радіочастотним ресурсом;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо сфери користування радіочастотним ресурсом;

- здійснює:

відповідно до закону державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;

відповідно до законодавства ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом, встановлює ліцензійні умови та порядок контролю за їх дотриманням;

- забезпечує державний нагляд (контроль) за:

додержанням суб`єктами ринку законодавства про радіочастотний ресурс України;

додержанням користувачами радіочастотного ресурсу ліцензійних умов, особливих умов, визначених у відповідних ліцензіях;

додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій вимог норматвно-правових актів та нормативних документів у сфері користування радіочастотним ресурсом;

запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування;

додержанням користувачами радіочастотного ресурсу, в тому числі дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами іноземних організацій в Україні, умов, визначених у дозволах, зокрема спеціальних (тимчасових спеціальних) дозволах на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у смугах загального користування;

додержанням користувачами радіочастотного ресурсу умов експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

додержанням суб`єктами господарювання, які здійснюють ввезення, отримання в поштових відправленнях з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що призначені для використання на території України в смугах загального користування, вимог законодавства щодо ввезення, отримання з-за кордону відповідних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

додержанням суб`єктами господарювання, які здійснюють реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, вимог законодавства України щодо реалізації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, у тому числі порядку їх маркування;

наявністю ліцензій та інших дозвільних документів, передбачених законами у сфері користування радіочастотним ресурсом;

- забезпечує проведення перевірок:

дотримання законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України, достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, інших дозвільних документів на здійснення діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом України, відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам;

- здійснює відповідно до законодавства ліцензування, встановлює ліцензійні умови та порядок контролю за їх дотриманням;

- встановлює порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах загального користування;

- веде реєстр:

ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

- встановлює порядок реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядок ввезення їх із-за кордону;

- здійснює:

координацію робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, які виробляються в Україні та які ввозяться з-за кордону, забезпечує в межах своїх повноважень стандартизацію у сфері користування радіочастотним ресурсом;

в межах своїх повноважень заходи з науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку сфери користування радіочастотним ресурсом;

управління та контроль за діяльністю Українського державного центру радіочастот (УДЦР) відповідно до вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс України»;

- застосовує:

в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб`єктів ринку, а також до осіб, винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України;

згідно із законом відповідні санкції до суб`єктів господарювання за порушення законів щодо державного ринкового нагляду;

- приймає у випадках та порядку, встановлених законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів із забезпечення безпечності продукції, про внесення змін до таких рішень чи їх скасування;

- визначає переліки радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону та експлуатації яких не потрібні дозволи;

- здійснює в межах своїх повноважень заходи з:

науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку ринку користування радіочастотним ресурсом;

впровадження нових світових радіотехнологій;

- забезпечує:

міжнародну координацію та міжнародний захист частотних присвоєнь України;

за участю центрального органу виконавчої влади в галузі зв`язку проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування;

разом із центральним органом виконавчої влади в галузі зв`язку, Генеральним штабом Збройних Сил України та Державним космічним агентством України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

- узгоджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і функціонування системи радіочастотного моніторингу;

- замовляє науково-дослідні роботи щодо ефективного розподілу радіочастотного ресурсу, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;

- виконує визначені законодавством завдання та функції, пов'язані з державною таємницею.

2. ГРЕСЬКО Володимир Петрович

- бере в установленому порядку участь у:

формуванні та реалізації державної політики у сфері телекомунікацій;

підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій вносить на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

розробці плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

розробленні та погоджує Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг;

- реалізовує державну стратегію розвитку у сфері телекомунікацій;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо сфери телекомунікацій;

- здійснює:

організаційно-правове забезпечення послуг пропуску трафіка;

організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

відповідно до закону державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;

відповідно до законодавства ліцензування та реєстрацію у сфері надання телекомунікаційних послуг, встановлює ліцензійні умови та порядок контролю за їх дотриманням;

відповідно до законодавства заходи з формування простору нумерації, кодів географічних зон, ідентифікаційних кодів мереж, об`єктів та послуг у телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування, присвоює, обліковує та вилучає номерний ресурс, видає та скасовує дозволи на його використання;

здійснює в межах компетенції заходи з:

  • модернізації телекомунікаційних мереж, розвитку відповідної інфраструктури з урахуванням інтересів національної безпеки;
  • науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку телекомунікаційних послуг та сфери телекомунікацій;

- здійснює координацію робіт з підтвердження відповідності засобів телекомунікацій, забезпечує в межах своїх повноважень стандартизацію у сфері телекомунікацій, узгоджує перелік акредитованих у встановленому порядку органів, уповноважених на провадження діяльності з підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;

- забезпечує державний нагляд (контроль) за:

додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій ліцензійних умов, особливих умов, визначених у відповідних ліцензіях, та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій умов експлуатації технічних засобів телекомунікацій в телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування;

додержанням виробниками, постачальниками технічних засобів телекомунікацій, а також операторами, провайдерами телекомунікацій вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері телекомунікацій;

додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій установлених показників якості надання телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних послуг;

додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій законодавства про телекомунікації в частині взаємоз`єднання телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних мереж та використання номерного ресурсу;

додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій установленого нормативно-правовими актами порядку маршрутизації трафіка на телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах;

додержанням операторами, провайдерами телекомунікацій умов використання номерного ресурсу;

- забезпечує проведення перевірок:

дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, в тому числі наявності в операторів телекомунікацій проектів будівництва, реконструкції та модернізації телекомунікаційних мереж, забезпечення операторами телекомунікацій сталості телекомунікаційних мереж, відповідності договорів про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж обов`язковим вимогам до таких договорів, здійснення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж;

достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензій, інших дозвільних документів на здійснення діяльності у сферітелекомунікацій, відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам;

- встановлює порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів та порядок надання послуг національного роумінгу;

- забезпечує досудове врегулювання спорів між суб`єктами ринку телекомунікацій щодо організаційних та технічних умов взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів;

- визначає організацію, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесення абонентських номерів;

- встановлює:

відповідно до закону порядок відкриття номерного ресурсу, в якому забезпечує утворення персональних номерів абонентів, та порядок адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних номерів;

Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

порядок маршрутизації трафіка;

- забезпечує контроль за якістю телекомунікаційних послуг, задоволенням попиту споживачів, а також за дотриманням умов застосування технічних засобів у телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних мережах загального користування;

- приймає відповідно до закону рішення щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України;

- забезпечує рівні умови для діяльності у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом;

- застосовує:

в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб`єктів ринку телекомунікацій;

- регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз`єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка:

затверджує порядок регулювання технічних, організаційних умов взаємоз`єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;

встановлює:

обов`язкові вимоги до договорів про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, що укладаються операторами телекомунікацій;

порядок подання, розгляду і затвердження пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж;

основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг;

затверджує і публікує в офіційному бюлетені не менше одного разу на рік каталог пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз`єднання з їх телекомунікаційними мережами та щоквартально - перелік договорів, укладених між операторами телекомунікацій щодо взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж;

визначає порядок розгляду звернень, дослідження матеріалів, винесення рішення стосовно спору між операторами телекомунікацій щодо організаційних та технічних умов взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж;

здійснює за зверненням будь-якої із сторін урегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо організаційних та технічних умов взаємоз`єднання, в тому числі щодо послуг пропуску трафіка, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів, приймає обов`язкові для виконання рішення з цих питань;

- створює сприятливі організаційні умови для залучення інвестицій у сферу телекомунікацій, у тому числі щодо надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення;

- забезпечує:

за участю центрального органу виконавчої влади в галузі зв`язку проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування;

разом із центральним органом виконавчої влади в галузі зв`язку, Генеральним штабом Збройних Сил України та Державним космічним агентством України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

- встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів і провайдерів телекомунікацій та ліцензійний реєстр;

- вирішує спірні питання між операторами, провайдерами телекомунікацій та їх абонентами щодо розбіжності показників тривалості послуг на лічильниках телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому обладнанні;

- замовляє науково-дослідні роботи щодо основних напрямів і пріоритетів розвитку телекомунікацій;

- виконує визначені законодавством завдання та функції, пов'язані з державною таємницею.

3. ДЗЮБА Сергій Вікторович

- бере в установленому порядку участь у:

формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства;

підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері розвитку інформаційного суспільства, вносить на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

розробці плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

розробленні норм, стандартів і технічних регламентів у сфері програмного забезпечення, електронного документообігу, структури інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- реалізовує державну стратегію розвитку інформаційного суспільства;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо розвитку інформаційного суспільства;

- здійснює в межах своїх повноважень заходи з науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку інформаційного суспільства;

- впровадження в межах компетенції НКРЗІ європейських стандартів у пріоритетних напрямах внутрішньої політики держави для забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір, що є невід`ємною складовою виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, з іншої сторони;

- розглядає звернення споживачів і приймає рішення з питань, що належать до компетенції НКРЗІ;

- розглядає, у тому числі визначає виконавців і терміни розгляду, та надає відповіді за зверненнями громадян, за виключенням звернень громадян, прийняття рішення щодо розгляду яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції Голови НКРЗІ;

- оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо проекту Державного бюджету України на відповідний рік, у межах своїх повноважень здійснює контроль за його виконанням;

- виконує визначені законодавством завдання та функції, пов'язані з державною таємницею.

4. ЛАГОШИН Віктор Євгенійович

- бере в установленому порядку участь у:

формуванні та реалізації державної політики у сфері інформатизації та надання послуг поштового зв`язку;

підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері інформатизації та надання послуг поштового зв`язку, вносить на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

розробці плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний календарний рік;

формуванні та реалізації антимонопольної політики у галузі зв`язку (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства), передає до Антимонопольного комітету України матеріали, що містять дані про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

- проводить аналіз стану ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв`язку, готує пропозиції щодо забезпечення ринкової збалансованості;

- забезпечує у межах своїх повноважень формування та реалізацію державної тарифної політики у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв`язку, вдосконалення нормативної та методологічної бази формування тарифів, які підлягають державному регулюванню, а також проведення моніторингу цін у зазначених сферах;

- встановлює відповідно до закону граничні або фіксовані тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, тарифи на надання в користування каналів електрозв`язку операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, тарифи на надання в користування кабельної каналізації електрозв`язку операторів телекомунікацій, порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв`язку, а також тарифи на роботи (послуги) УДЦР та розміри плати за видачу документів дозвільного характеру - висновків щодо електромагнітної сумісності, дозволів на експлуатацію, на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, здійснює відповідно до законодавства інші заходи щодо тарифного регулювання у зазначеній сфері;

- видає операторам та провайдерам телекомунікацій дозвіл на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

- здійснює:

організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг;

в установленому НКРЗІ порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг;

- приймає відповідно до закону рішення про покладання на операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, а також на операторів фіксованого проводового зв`язку, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у цих регіонах, обов`язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України;

- визначає порядок розгляду звернень, дослідження матеріалів, винесення рішення стосовно спору між операторами телекомунікацій щодо економічних умов взаємоз’єднення мереж;

- здійснює за зверненням будь-якої із сторін урегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо економічних умов взаємоз’єднення, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів, приймає обов`язкові для виконання рішення з цих питань;

- регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз`єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, а саме затверджує:

порядок регулювання економічних умов взаємоз`єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;

порядок встановлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, плати за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, та/або операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою;

- створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу телекомунікацій, у тому числі щодо надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення, у сферу інформатизації, поштового зв`язку;

- готує пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання у сфері інформатизації та надання послуг поштового зв`язку;

- реалізовує державну стратегію розвитку у сфері інформатизації та надання послуг поштового зв`язку;

- подає в установленому порядку пропозиції щодо сфери інформатизації та надання послуг поштового зв`язку;

- забезпечує державний нагляд (контроль) за:

додержанням суб`єктами ринку законодавства про інформатизацію;

додержанням суб`єктами ринку законодавства про поштовий зв`язок;

додержанням операторами поштового зв`язку вимог показників якості послуг поштового звязку, нормативно- правових актів та нормативних документів щодо застосування засобів поштового зв`язку;

додержанням виробниками, постачальниками технічних засобів телекомунікацій, а також операторами, провайдерами телекомунікацій вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері інформатизації;

наявністю ліцензій та інших дозвільних документів, передбачених законами у сфері інформатизації або поштового зв`язку;

- створює сприятливі організаційні умови для залучення інвестицій у сфери інформатизації та поштового зв’язку;

- застосовує в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб’єктів ринку поштового зв’язку;

- забезпечує:

рівні умови для діяльності у сфері інформатизації;

в межах своїх повноважень стандартизацію у сферах інформатизації та надання послуг поштового зв’язку;

- веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв`язку;

- здійснює в межах своїх повноважень:

організаційне-правове забезпечення послуг поштового зв’язку;

управління та координацію діяльності з питань формування та використання державних електронних інформаційних ресурсів, забезпечує ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів органів державної влади;

науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку сфери інформатизації та послуг поштового зв’язку;

впровадження нових світових технологій та засобів інформатизації;

- замовляє науково-дослідні роботи щодо основних напрямів і пріоритетів розвитку інформатизації;

- співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, забезпечує в установленому законом порядку такі організації та споживачів необхідною інформацією про діяльність операторів і провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв`язку;

- виконує визначені законодавством завдання та функції, пов'язані з державною таємницею.

 

Керівник Апарату                                                                                                Г.М. Котенок

 

Додаток 2
до наказу Голови НКРЗІ від 02.10.2014 № 123/нк
(у редакції наказів Голови НКРЗІ від 01.08.2016 № 96/нк;
від 23.01.2020 № 9/нк)

 

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ЧЛЕНІВ НКРЗІ В ПЕРІОД ЇХ ТИМЧАСОВОЇ ВІДСУТНОСТІ

Відсутній член НКРЗІ 

Член НКРЗІ, що замінює

Бісюк О.А.

Гресько В.П.

Дзюба С.В.

Гресько В.П.

Бісюк О.А.

Лагошин В.Є.

Дзюба С.В.

Лагошин В.Є.

Гресько В.П.

Лагошин В.Є. 

Дзюба С.В.

Бісюк О.А.

Керівник Апарату                                                                                    Г.М. Котенок