Порядок користування радіочастотним ресурсом України та допуск на ринок України нових типів РЕЗ

1. Якими нормативно-правовими документами встановлюється правова основа користування радіочастотним ресурсом України?

2. Яким нормативно-правовими актами регламентується в Україні розподіл смуг радіочастот радіослужбам, напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу і дозволені радіотехнології?

3. Чи можна в Україні використовувати радіотехнології, які не визначені у Плані використання радіочастотного ресурсу України, або які віднесені ним до перспективних?

4. Хто розробляє зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України, зокрема, розглядає пропозиції від громадських організацій – користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб’єктів підприємницької діяльності щодо впровадження новітніх технологій зв’язку?

5. Що таке радіотехнологія?

6. Хто такі технологічні користувачі?

7. На підставі якого документа здійснюється користування радіочастотним ресурсом України технологічними користувачами?

8. Чи може технологічний користувач надавати послуги безпроводового доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi іншим користувачам?

9. Для чого отримується висновок щодо електромагнітної сумісності?

10. Я придбав в Україні радіоелектронний засіб та хотів на нього отримати дозвіл на експлуатацію. При зверненні до УДЦР мені сказали, що необхідно у заяві на отриманні висновку щодо електромагнітної сумісності чи дозволу на експлуатацію вказати номер та дату видачі сертифікату відповідності. Де їх можна знайти?

11. Чи необхідно отримувати дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів в Українському державному центрі радіочастот для продукції за кодами УКТ ЗЕД 8471 60, 8471 41?

12. Що таке Реєстр радіоелектронних засобів і як отримати до нього доступ?

13. Які документи необхідно подати до НКРЗІ для включення до Реєстру нових типів радіоелектронних засобів?

14. Як заповнити картку тактико-технічних даних РЕЗ або ВП?

15. Хто може виступати заявником щодо включення до Реєстру нових типів радіоелектронних засобів?

16. У який термін приймається рішення про внесення до Реєстру заявлених нових типів РЕЗ?

17. Якщо радіообладнання, що ми плануємо постачати на ринок України, вже включено до Реєстру, чи потрібно нам повторно вносити до Реєстру цей тип радіоелектронного засобу?

18. Хотіли б дізнатися, чи потрібно радіообладнання, що має технічні характеристики, які задовольняють рішенню ERC/REC 70-03 щодо безпроводового аудіозастосування вносити до Реєстру?

19. Чи застосовуються в Україні у сфері використання радіочастотного ресурсу європейські стандарти ETSI, американські IEEE чи рішення FCC?

20. Чи визнаються в Україні іноземні сертифікати про відповідність? Чи застосуються в Україні вимоги директиви R&TTE?

21. Коли в Україні для радіообладнання буде застосовуватися процедури оцінки відповідності Технічним регламентам?Чи буде застосовуватися в Україні для радіообладнання декларація про відповідність?

22. Як вибрати орган з сертифікації? Де можна отримати більш детальну інформацію про органи з сертифікації, вартість та тривалість робіт з сертифікації радіоелектронних засобів?

23. Які ще документи у сфері користування радіочастотним ресурсом України необхідно отримати для постачання на ринок України радіоелектронних засобів?

24. Не встигаю дотримуватись термінів початку та повного освоєння радіочастотного ресурсу за отриманою ліцензією. Що робити в такому випадку?

25. Чи потрібно отримувати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України при наданні послуг доступу до мережі Інтернет споживачам з використанням бездротової мережі як транспортної?

 


1. Якими нормативно-правовими документами встановлюється правова основа користування радіочастотним ресурсом України?
Правова основа користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Конституцією України, законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про телебачення і радіомовлення».

2. Яким нормативно-правовими актами регламентується в Україні розподіл смуг радіочастот радіослужбам, напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу і дозволені радіотехнології?
Розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні регламентується Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. № 1208.
Використання радіочастотного ресурсу України здійснюється згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 р. № 815.

3. Чи можна в Україні використовувати радіотехнології, які не визначені у Плані використання радіочастотного ресурсу України, або які віднесені ним до перспективних?
Впровадження в Україні радіотехнологій, які не визначені у розділі І Плану використання радіочастотного ресурсу України, не дозволяється.
Розділом ІІ Плану використання радіочастотного ресурсу України визначені перспективні для впровадження радіотехнології, початок та особливості їх впровадження. Для впровадження радіотехнології, визначеної в розділі II Плану використання радіочастотного ресурсу України як перспективної для впровадження в Україні, спочатку здійснюються заходи, передбачені в графі "Особливості впровадження радіотехнологій" цього розділу Плану. Після реалізації передбачених заходів та включення цієї радіотехнології до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України та визначення особливостей застосування, впровадження здійснюється її впровадження в Україні.

4. Хто розробляє зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України, зокрема, розглядає пропозиції від громадських організацій – користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб’єктів підприємницької діяльності щодо впровадження новітніх технологій зв’язку?
Зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України готує центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Державна адміністрація зв’язку на підставі пропозицій і за участю центральних органів виконавчої влади, а також громадських організацій – користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб’єктів підприємницької діяльності. Перегляд Плану використання радіочастотного ресурсу України здійснюється не рідше одного разу на рік.

5. Що таке радіотехнологія?
Радіотехнологія – це сукупність способів формування, передавання, приймання (обробки) радіосигналів, які складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування якої передбачає використання радіочастотного ресурсу.
Кожна радіотехногогія характеризується за:
1) Радіослужбою, в рамках якої використовується радіотехнологія.
2) Видом радіозв’язку, якому відповідає радіотехнологія.
3) Базовими стандартами - нормативними документами, у яких наводиться опис радіотехнології.
4) Основними (загальними) стандартами – нормативними документами, у яких визначаються характеристики обладнання радіотехнології.
У разі відсутності інформації про стандарти радіотехнологія визначається технічними умовами України (ТУУ) та технічними специфікаціями (ТС) на відповідні радіоелектронні засоби;
5) Умовами використання радіочастотного ресурсу, які забезпечують електромагнітну сумісність роботи радіоелектронних засобів.
6) Виділеними для неї смугами, номіналами радіочастот;
7) Особливостями застосування радіотехнології в Україні та умовними позначеннями типів ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України.

6. Хто такі технологічні користувачі?
Технологічні користувачі – це юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг, зокрема, для задоволення власних потреб у радіозв’язку.

7. На підставі якого документа здійснюється користування радіочастотним ресурсом України технологічними користувачами?
Користування радіочастотним ресурсом України – це діяльність, пов’язана із застосуванням радіоелектронних засобів, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного спектру (певної смуги радіочастот). Експлуатація радіоелектронних засобів здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів, які видає Український державний центр радіочастот у порядку, визначеному НКРЗІ.

Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою затверджений рішенням НКРЗІ 23.12.2014  № 844. У додатку до цього Переліку наведені  НОРМИ, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі).

8. Чи може технологічний користувач надавати послуги безпроводового доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi іншим користувачам?

Діяльність, спрямована на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій (надання телекомунікаційних послуг), зокрема, безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі, здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.
Технологічні користувачі повинні користуватися радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

9. Для чого отримується висновок щодо електромагнітної сумісності?
Висновок щодо електромагнітної сумісності – це технічний документ, який визначає можливість застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах. Висновок надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб стаціонарного розташування за результатами розрахунку умов електромагнітної сумісності на заявлених частотах з діючими або запланованими до використання радіоелектронними засобами, і дає право на встановлення, монтаж конкретних радіоелектронних засобів з визначеними умовами та технічними характеристиками.
У разі відмови в наданні висновку УДЦР повинен надати письмове обґрунтування відмови.
До отримання висновку щодо електромагнітної сумісності не дозволяється встановлювати, проводити монтаж радіоелектронних засобів та/або антено-фідерних пристроїв.

10. Я придбав в Україні радіоелектронний засіб та хотів на нього отримати дозвіл на експлуатацію. При зверненні до УДЦР мені сказали, що необхідно у заяві на отриманні висновку щодо електромагнітної сумісності чи дозволу на експлуатацію вказати номер та дату видачі сертифікату відповідності. Де їх можна знайти?

Згідно з пунктом 3.1 Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування формується з метою забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб, у тому числі користувачів радіочастотного ресурсу України, до інформації стосовно:
-          конкретних типів РЕЗ та ВП (продукції, до складу якої входять РЕЗ), що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, з визначенням для них умов застосування (експлуатації) в радіотехнологіях, що заявлені Заявником;
-          відповідності умові застосування в Україні конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), визначеної частиною першою статті 25 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»;
-          виконання рішень про визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ та ВП на території України в смугах радіочастот загального користування.
Розділом  IV цього порядку встановлено, що :
4.1. До Реєстру включена інформація (за її наявності) щодо документа про підтвердження відповідності конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) за формою, яка діяла на дату першого внесення інформації про ці пристрої до Реєстру.
4.2. Подальша експлуатація конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), включеного до Реєстру до набрання чинності пунктом 16 розділу І Закону України від 09 квітня 2014 року № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», здійснюється згідно з визначеними умовами експлуатації РЕЗ або ВП для відповідної радіотехнології без обов’язкової наявності в Реєстрі інформації щодо документа про підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання.
При покупці радіоелектронного засобу покупець вправі вимагати від продавця копію декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 679.

11. Чи необхідно отримувати дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів в Українському державному центрі радіочастот для продукції за кодами УКТ ЗЕД 8471 60, 8471 41?

Законом України від 09 квітня 2014 року № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» виключена вимога щодо необхідності отримання дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів.
Статтею 29-1 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» встановлені підстави ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування.

12. Що таке Реєстр радіоелектронних засобів і як отримати до нього доступ?
Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосуватися на території України в смугах радіочастот загального користування – це перелік конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для яких визначені умови їх застосування на території України.
Реєстр радіоелектронних засобів є загальнодоступним і розміщений на веб-сайті Національної комісії з питань регулювання зв’язку України. Доступ до нього здійснюється на безоплатній основі через ресурси мережі Інтернет.

13. Які документи необхідно подати до НКРЗІ для включення до Реєстру нових типів радіоелектронних засобів?
Для включення до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосуватися на території України в смугах радіочастот загального користування нових типів радіоелектронних засобів необхідно подати до НКРЗІ у двох примірниках заяву.
До заяви додається пояснювальна записка, картка тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формами, встановленою НКРЗІ, а також дані про термін початку виробництва, реалізації.
На вимогу НКРЗІ або УДЦР заявник надає додаткову інформацію щодо технічних характеристик РЕЗ і ВП, яка необхідна для підготовки відповідного рішення.
Документи оформлюються виключно друкарським способом українською мовою.

14. Як заповнити картку тактико-технічних даних РЕЗ або ВП?
Пояснення щодо заповнення картки тактико-технічних даних РЕЗ або ВП та приклади її заповнення наведені у розділі 4 Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування .
Перед початком заповнення картки тактико-технічних даних РЕЗ або ВП заявнику необхідно отримати у виробника технічну специфікацію на радіоелектронний засіб, іноземні сертифікати відповідності та іншу інформацію, яка знадобиться під час оформлення.

15. Хто може виступати заявником щодо включення до Реєстру нових типів радіоелектронних засобів?
Заявником може бути суб`єкт господарювання (виробник або уповноважена ним особа чи постачальник), який планує виробництво в Україні або ввезення на територію України радіоелектронних засобів для застосування в радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815.

16. У який термін приймається рішення про внесення до Реєстру заявлених нових типів РЕЗ?
Загальний термін процедури прийняття рішення за заявою щодо визначення можливості застосування і внесення до Реєстру нового типу радіоелектронного засобу складає до 70 днів, який складається з трьох основних етапів:
1) попереднє опрацювання заяви в апараті НКРЗІ та надсилання заявочних документів до Українського державного центру радіочастот або інформування про залишення заяви без розгляду (до 10 днів).
2) проведення в Українському державному центрі радіочастот технічної експертизи щодо можливості або неможливості застосування заявленого типу радіоелектронного засобі та надання до НКРЗІ висновків (до 30 днів).
3) проведення регуляторної експертизи в апараті НКРЗІ, підготовка матеріалів до розгляду на засіданні НКРЗІ, прийняття Комісією рішення про внесення до Реєстру заявленого типу радіоелектронного засобу або про відмову (до 30 днів).
Рішенням НКРЗ від 23.10.2008 р. № 1174 значно скорочені терміни процедури прийняття рішення (як правило до 14 днів) для абонентського обладнання систем стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/GSM-1800/IMT-2000(UMTS/WCDMA), обладнання радіодоступу стандартів IEEE Std. 802.11a/b/g, IEEE Std. 802.15.1, обладнання систем безпроводового доступу DECT, персональних радіостанцій CB-діапазону, LPD433, PMR446, деяких пристроїв короткого радіусу дії.

17. Якщо радіообладнання, що ми плануємо постачати на ринок України, вже включено до Реєстру, чи потрібно нам повторно вносити до Реєстру цей тип радіоелектронного засобу?
Кожний конкретний тип радіоелектронного засобу в Реєстрі радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосуватися на території України в смугах радіочастот загального користування визначається за ідентифікацією його типу (назва, тип, виробник) та визначеними умовами його застосування на території України.
У разі, якщо радіообладнання, що планується постачати на ринок України за ідентифікацією і визначеними умовами його застосування на території України відповідає інформації, внесеній до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, прийняття додаткових рішень не потрібно.

18. Хотіли б дізнатися, чи потрібно радіообладнання, що має технічні характеристики, які задовольняють рішенню ERC/REC 70-03 щодо безпроводового аудіозастосування вносити до Реєстру?
До Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосуватися на території України в смугах радіочастот загального користування включені усі конкретні типи радіоелектронних засобів, що заявлені виробниками або уповноваженими ним особами чи постачальниками і допущені на ринок України для застосування у певних радіотехнологіях.
Національним документом, яким визначено перелік радіотехнології, що впроваджуються в Україні є План використання радіочастотного ресурсу України.
Рішення ERC/REC 70-03 враховується в Україні при плануванні впровадження в Україні певних радіотехнологій, втім застосовується з урахуванням особливостей використання радіочастотного ресурсу в Україні.

19. Чи застосовуються в Україні у сфері використання радіочастотного ресурсу європейські стандарти ETSI, американські IEEE чи рішення FCC?
У Плані використання радіочастотного ресурсу України визначено ряд європейських гармонізованих стандартів ETSI та, американських стандартів ІЕЕЕ.
Рішення FCC в Україні не застосовуються.

20. Чи визнаються в Україні іноземні сертифікати про відповідність? Чи застосуються в Україні вимоги директиви R&TTE?
1) З питань отримання роз’яснень та інформації про визнання в Україні результатів оцінки відповідності, яка була проведена за межами України необхідно звертатися до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Національний орган України з сертифікації).
2) Директива Європейського парламенту та Ради 1999/5/EC від 9 березня 1999 року про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання їхньої відповідності (R&TTE) застосовується в Європейському Співтоваристві та створює правові рамки у межах Співтовариства щодо порядку розміщення на ринку, вільного переміщення і введення в експлуатацію радіообладнання і телекомунікаційного термінального обладнання. Пристрої, що відповідають усім відповідним істотним вимогам цієї Директиви, повинні мати маркування СЕ, що зазначене в Додатку VII.
В Україні ця Директива не застосовується, оскільки Україна не входить до Європейського Співтовариства.
З метою адаптації законодавства України з законодавством Європейського Союзу, нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного (термінального) кінцевого обладнання. Згідно з цим Технічним регламентом на радіообладнання, що відповідають усім відповідним вимогам цього Технічного регламенту повинно бути нанесений національний знак відповідності.

21. Коли в Україні для радіообладнання буде застосовуватися процедури оцінки відповідності Технічним регламентам?Чи буде застосовуватися в Україні для радіообладнання декларація про відповідність?
Постановою Кабінет Міністрів України від 24.06.2009 р. № 679 затверджений Технічний регламент радіообладнання і телекомунікаційного (термінального) кінцевого обладнання та план заходів з його застосування.
Згідно з Планом заходів з його застосування, з 2013 року впроваджується обов’язкове застосування Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного (термінального) обладнання.
Підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного (термінального) обладнання буде здійснюватися шляхом здійснення виробником або уповноваженою ним особою – резидентом України чи постачальником підтвердження відповідності за однією з процедур, передбачених цим Технічним регламентом, та складанням декларації про відповідність, тобто, документального оформлення в установленому порядку заяви для покупця, де дається гарантія про відповідність продукції встановленим вимогам до неї.

22. Як вибрати орган з сертифікації? Де можна отримати більш детальну інформацію про органи з сертифікації, вартість та тривалість робіт з сертифікації радіоелектронних засобів?
Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджується НКРЗІ.
Сертифікація радіоелектронних засобів проводиться в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО. Для сертифікації радіоелектронних засобів заявник може звернутися до будь-якого органу з сертифікації із заявкою на проведення сертифікації. У заявці вказується акредитовані випробувальні лабораторії, у яких заявник хоче провести випробування.
Інформацію про вартість та тривалість робіт з сертифікації, а також інформацію про галузь акредитації органу з сертифікації та номенклатуру продукції, щодо якої він має право проводити роботи з сертифікації в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, можна отримати в органі з сертифікації.

 

23. Які ще документи у сфері користування радіочастотним ресурсом України необхідно отримати для постачання на ринок України радіоелектронних засобів?
Після внесення конкретних типів радіоелектронних засобів до Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, суб’єкту господарювання для постачання на ринок України цих радіоелектронних засобів необхідно:
1) отримати сертифікат відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО в одному із органів з сертифікації, погодженого НКРЗІ.
2) отримати дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів.
3) отримати дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів.

24. Не встигаю дотримуватись термінів початку та повного освоєння радіочастотного ресурсу за отриманою ліцензією. Що робити в такому випадку?
Відповідно до п. 3.5. Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗІ від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, НКРЗІ може перенести терміни освоєння радіочастотного ресурсу України у разі виникнення документально підтверджених обставин, що не дозволяють ліцензіату своєчасно розпочати користуватися радіочастотним ресурсом за ліцензією. Для цього необхідно звернутись до НКРЗІ з відповідною заявою.

25. Чи потрібно отримувати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України при наданні послуг доступу до мережі Інтернет споживачам з використанням бездротової мережі як транспортної?
Частиною другою статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» користування радіочастотним ресурсом України (далі – РЧР) здійснюється на підставі:
1. ліцензії на користування РЧР та дозволів на експлуатацію радіоелектронного засобу (далі – РЕЗ) або вимірювального пристрою (далі – ВП) – суб’єктами господарювання, які користуються РЧР для надання телекомунікаційних послуг;
2. ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію – суб’єктами господарювання, які користуються РЧР для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;
3. дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП – спеціальним користувачам, технологічним користувачам та радіоаматорам.
Пунктом 3 частини четвертої статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» технологічні користувачі і радіоаматори – це юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.
Відповідно до статті першої Закону України «Про телекомунікації» телекомунікаційна послуга – це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.
Таким чином, суб’єкту підприємницької діяльності для надання послуг доступу до мережі Інтернет з використанням бездротової мережі у якості транспортної необхідно отримати ліцензію на користування РЧР.

Порядок користування радіочастотним ресурсом України та допуск на ринок України нових типів РЕЗ (DOC)