Про уточнення процедури тимчасового припинення надання телекомунікаційних послуг

До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), протягом 2015 року надійшло 255 звернень громадян щодо незгоди з блокуванням абонентських номерів телефонів, що складає 17% від всіх звернень з питань рухомого (мобільного) зв’язку. При цьому кількість звернень абонентів щодо блокування складають: оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» – 198; ПрАТ «МТС Україна» – 36; ТОВ «Астеліт» – 21.

Накопичені протягом тривалого періоду дані свідчать, що значна частина номерів розблоковується операторами рухомого (мобільного) зв’язку після звернення споживачів до НКРЗІ. Вбачається, що такі блокування могли бути здійснені без достатніх підстав.

При цьому всі споживачі зазначають ненадання вичерпної інформації щодо підстав блокування, строків та умов поновлення надання послуг.

За результатами узагальнення зазначених скарг та з метою врегулювання зазначеної проблеми пропонується внести зміни до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (далі – Правила), якими передбачити:

  • обов’язкову фіксацію фактів порушення абонентами вимог підпунктів 2-5, 13 і 14 пункту 36 Правил шляхом складання операторами, провайдерами телекомунікацій відповідних актів за підписом посадових осіб оператора, провайдера;
  • обов’язковість доведення до абонентів підстав, відповідно до яких їм припинено та/або тимчасового припинено надання телекомунікаційних послуг із зазначенням орієнтовних строків та/або умов поновлення надання послуг;
  • недопустимість додаткових витрат з боку абонента при відновленні надання телекомунікаційних послуг після тимчасового припинення;
  • необхідність реєстрації знеособленого (анонімного) абонента оператором, провайдером відповідно до порядку, встановленого НКРЗІ, у разі тимчасового припинення надання йому телекомунікаційних послуг відповідно до підпунктів 5 та 6 пункту 54 Правил.

Виходячи з вищенаведеного, Апаратом НКРЗІ підготовлений проект змін до Правил, що додається.

З огляду на важливість порушеного питання просимо суб’єктів ринку телекомунікацій у термін до 15.04.2016 висловити свою позицію та, в разі наявності надати пропозиції щодо запропонованих змін до Правил.

Водночас, з метою підготовки відповідного Аналізу регуляторного впливу, просимо надати інформацію щодо очікуваних витрат операторів, провайдерів телекомунікацій на реалізацію запропонованих змін до Правил, враховуючи, що реалізація таких змін сприятиме дисциплінованості абонентів та зменшенню вимушених відключень абонентів, і, як наслідок, зменшенню напруженості у відносинах між операторами, провайдерами телекомунікацій та споживачами, що є додатковим фактором стабілізації ринку телекомунікаційних послуг в цілому.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: das@nkrzi.gov.ua або на поштову адресу: вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001.