Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


Яку мінімальну швидкість у договорах з абонентами гарантують оператори, провайдери фіксованого доступу до Інтернету?

Повторний аналіз виконання операторами, провайдерами вимоги щодо встановлення в договорах про надання послуг фіксованого доступу до Інтернету значень мінімальних швидкостей передавання та приймання даних свідчить про покращення стану публічного інформування споживачів.

Порівняно із попереднім аналізом (станом на 20 квітня 2017 року) із 10 постачальників, які мають найбільшу кількість абонентів, 8 гарантують своїм споживачам своєчасне та якісне отримання послуг фіксованого доступу до Інтернету на договірних умовах.

Звертаємо увагу, що всі постачальники послуг повинні зазначати в укладених після 01.01.2017 договорах про надання телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернету значень мінімальних швидкостей передавання та приймання даних в мережах фіксованого зв’язку, які вимірюються відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT)*.

Невідповідність договору про надання послуг (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет) вищезазначеним вимогам  -це порушення чинного законодавства, за яке передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення - «Порушення порядку та умов надання послуг зв’язку в мережах загального користування», що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб постачальника телекомунікаційних послуг у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом України «Про телекомунікації» встановлено, що державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб’єктами ринку телекомунікацій.

Однією із підстав для проведення НКРЗІ позапланової перевірки є обґрунтоване звернення фізичної особи (абонент - фізичної особи) про порушення постачальником телекомунікаційних послуг її законних прав. Такий позаплановий захід проводиться за погодженням Державної регуляторної служби.

ШАНОВНИЙ АБОНЕНТЕ!

Якщо у договорах про надання телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернету не встановлені значення мінімальних швидкостей передавання та приймання даних у мережах фіксованого зв’язку або укладений договір не відповідає з інших питань  Основним вимогам до договору про надання телекомунікаційних послуг, пропонуємо звертатись до Вашого постачальника телекомунікаційних послуг.

У випадку відмови постачальником послуг змінити умови письмового або публічного договору – звертайтесь із письмовим зверненням до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за адресою: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.

* Довідкова інформація:

Вимірювання та обчислення показників здійснюється відповідно до національного стандарту України ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету» (далі - ДСТУ).

Згідно ДСТУ параметри якості послуг «досягнута мінімальна швидкість передавання даних» та «досягнута мінімальна швидкість приймання даних» є кількісними характеристиками. Статистичні дані щодо даних показників розраховуються на основі тестових викликів з урахуванням вимог щодо репрезентативності окремо по напрямкам завантаження та вивантаження даних для найвищих 95 % та найнижчих 5 % досягнутої швидкості передачі даних в кбіт/с.

Визначення показників мінімальної швидкості потребує здійснення регулярних тестових замірів, які повинні виконуватись на мережі оператора через регулярні проміжки часу величиною до 20 хвилин (тобто в кожній контрольній точці повинно здійснюватися як мінімум по три тести на годину протягом певного періоду часу, а саме тижня, місяця, кварталу). При цьому кількість спостережень (замірів) повинна бути вибрана таким чином, щоб рівень достовірності вимірювань досягав 95%.