Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

офіційний веб-портал


НКРЗІ пропонує зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України для запобігання завадам роботі обладнання Wi-Fi

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації на своєму засіданні, що відбулося 21 листопада 2017 року, прийняла рішення подати до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України пропозиції щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, які передбачають удосконалення умов ліцензування смуги радіочастот 2400-2483,5 МГц з метою забезпечення ефективного використання РЧР в умовах запровадження LTE-технології в суміжних діапазонах.

Як свідчить аналіз використання смуги радіочастот 2400-2483,5 МГц користувачами радіочастотного ресурсу, що був проведений Департаментом ліцензування Апарату НКРЗІ, існує висока ймовірність створення у майбутньому завад для Wi-Fi з боку радіотехнології 4-го покоління, а саме, у разі запровадження LTE у діапазонах 2300-2400 МГц та 2500-2700 МГц. При існуючому принципі ліцензування у смузі 2400-2483,5 МГц доступні одночасно максимум 3 канали. Разом з тим, сучасне обладнання дозволяє використання до 13-ти каналів, з автоматичним вибором в залежності від завантаження.

Для вирішення наведеної вище проблеми, НКРЗІ пропонує доповнити умови ліцензування смуги радіочастот 2400-2483,5 МГц приміткою Л03 (користування будь-яким каналом із відповідною шириною здійснюється на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у всій виділеній смузі радіочастот необмеженим колом користувачів для побудови безпроводових локальних мереж (доступу до Інтернет) всередині та ззовні приміщень, за умови використання радіообладнання, яке забезпечує адаптивний вибір вільного каналу та методу послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування радіочастотним ресурсом із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу). Такі зміни створять умови для безперешкодної роботи Wi-Fi-обладнання та безперебійності надання послуг із доступу до мережі Інтернет.

Зазначені пропозиції НКРЗІ в установленому порядку будуть направлені до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.