Оновлено Порядок реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі

Нині в Україні наявна велика кількість незареєстрованих (знеособлених) абонентів, що зумовлено, у тому числі єдиним способом їх реєстрації в письмовій формі, тобто за обов’язковою фізичною присутністю абонента в офісі оператора, провайдера телекомунікацій. Враховуючи вимоги законодавства України задоволення потреб знеособленого абонента в повному обсязі оператором, провайдером телекомунікацій не є можливим. Зокрема, повернення невикористаної частки коштів з особового рахунку абонента у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг та в подальшому отримання послуги перенесення абонентського номера, користування персональним номером є можливим виключно за умови реєстрації абонента у оператора, провайдера телекомунікацій. Крім того, наявність великої кількості знеособлених абонентів сприяє розвитку шахрайства, пов’язаному із використанням абонентських номерів, що негативно позначається на фінансовому стані абонента та репутації оператора, провайдера телекомунікацій.

Чинна нормативно-правова база в сфері телекомунікацій не відповідає стрімкому розвитку технологій в частині визначення шляхів здійснення реєстрації абонентів дистанційно, з використанням засобів віддаленого доступу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, своїм рішенням від 28 листопада 2017 року № 607 затвердила Порядок реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Рішення НКРЗІ набирає чинності через 9 місяців з дня його офіційного опублікування.

Вказане рішення НКРЗІ спрямоване на спрощення процедури реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та приведення її у відповідність до вимог сьогодення в частині створення умов для дистанційної реєстрації абонентів, що надає можливість вибору абонентом форми подачі заяви про реєстрацію – електронної або паперової.

Новою редакцією Порядку впроваджено новітні здобутки з електронної ідентифікації особи – електронного цифрового підпису, BankID та інших засобів електронної ідентифікації особи, наявних у оператора, провайдера телекомунікацій, під час подання абонентом заяви про реєстрацію в електронній формі. Так, зазначене надасть можливість абоненту пройти реєстрацію з використанням альтернативних засобів електронної ідентифікації особи.

Оновленим Порядком запроваджено реєстрацію абонентів, які не є громадянами України, та з метою зручності значно розширено перелік документів, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи, які абонент має подати оператору, провайдеру телекомунікацій під час реєстрації.

Зазначене рішення НКРЗІ покликане на реалізацію прав абонентів, закріплених законодавчими актами, та відповідає найкращим світовим тенденціям під час визначення способів реєстрації абонентів.