Проведено опрацювання звітів операторів про якість телекомунікаційних послуг за 2017 рік

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, як регулятора, є формування конкурентного середовища з метою забезпечення потреб громадян України у якісних телекомунікаційних послугах, забезпечення всебічного та періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами телекомунікацій.

З метою своєчасного інформування громадськості та відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації» та Положення про якість телекомунікаційних послуг, НКРЗІ щорічно розміщує узагальнені дані звітів операторів телекомунікацій.

Організаційно-правові засади всебічного та періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами, провайдерами телекомунікацій на ринку телекомунікацій визначені Положенням про якість телекомунікаційних послуг.

Відповідно до вимог пункту 2 рішення НКРЗІ від 13.12.2016 № 660 операторами телекомунікацій в 2017 році здійснено випробування показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) зв’язку та послуг із доступу до Інтернету.

Згідно вищезазначеного рішення надаємо узагальнені дані звітів операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку, рухомого (мобільного) телефонного зв'язку та доступу до Інтернету за 2017 рік.

Аналіз отриманих даних показав дотримання всіма (100%) операторами рухомого (мобільного) зв’язку встановлених рівнів якості, затверджених наказом Мінтрансзв’язку від 19.03.2010 № 147.

Наразі 11 операторів телекомунікацій фіксованого телефонного зв’язку (7% від кількості поданих звітів) зазначили окремі показники якості, рівні яких є нижчі за граничні норми, встановлені наказом Мінтрансзв’язку від  22.02.2010  №  91.

Також 4 оператори які надають послуги доступу до Інтернету (0,5% від кількості поданих звітів) зазначили окремі показники якості, рівні яких є нижчі за граничні норми, встановлені наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28.12.2012  № 803.

Збільшення поданих та оприлюднених звітів про якість телекомунікаційних послуг за 2017 рік свідчить, що питання всебічного інформування споживачів про якість послуг стає важливим чинником для посилення конкуренції на ринку телекомунікації України та важливим інструментом для розвитку телекомунікаційних послуг.

Протягом 2017 року на розгляд до НКРЗІ надійшло 10652 звернень громадян та організацій. У порівнянні з 2016 роком кількість звернень зросла у 2,2 рази.

Із загальної кількості звернень значну частку складають звернення з питань надання послуг фіксованого телефонного зв’язку – 5482 (51,4%). Більшість звернень від споживачів зазначеного виду послуг надійшло з питань: тривалої відсутності та неякісного надання телефонного зв’язку, незгоди з розміром виставлених рахунків та надання послуг довідкової служби.

Звернення з питань надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку у загальній кількості звернень складають 24,2% (2579 звернень). У зверненнях споживачами порушувались питання щодо незгоди із зняттям коштів з особового рахунку, відсутності доступу (покриття), організації надання послуг, зміни тарифного плану, неякісного надання послуг.

 ***

Узагальнена інформація щодо показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню, розміщена на офіційному веб-сайті НКРЗІ в підрозділі «Звіти операторів телекомунікацій» розділу «Якість телекомунікаційних послуг».