НКРЗІ пропонує комплексний план заходів для покращення якості зв’язку на території України

Питання якості послуг мобільних операторів та відповідальності за недотримання показників якості потребує системного підходу. Останні перевірки виявили проблеми, з якими необхідно працювати не шляхом точкового виявлення порушень і їх усунення, а системним рішенням. Тому НКРЗІ розроблено та запропоновано до розгляду та затвердження Кабінетом Міністрів України «План заходів щодо покращення якості послуг мобільного зв’язку».

Коло відповідальних за виконання даного плану органів: НКРЗІ, Адміністрація Держспецзв’язку, Державна регуляторна служба, Мінекономрозвитку. В частині нормативно-правової бази передбачено прийняття низки галузевих законопроектів, що вже на даний момент обговорені з ринком та зареєстровані у Верховній Раді України.

План містить шість ключових завдань, для виконання кожного з яких передбачено низку заходів.

  1. Інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг. У виконанні цього завдання базовим є затвердження оновлених показників якості послуг.
  2. Запровадження конвергентних рішень взаємодії рухомого та фіксованого зв’язку. В даному випадку йдеться про можливість різних комбінацій для оптимізації мереж на «останній милі» доступу до кінцевого споживача.
  3. Неминучість відповідальності за викрадення телекомунікаційного обладнання.
  4. Дотримання операторами показників якості послуг мобільного зв’язку. Для ефективного контролю та виконання НКРЗІ однієї із своїх функцій нагляду за ринком та за якістю послуг що надаються громадянам необхідно прийняти ряд нормативно-правових документів, що гарантують реалізацію функції нагляду.
  5. Впровадження незалежної постійно діючої системи моніторингу якості послуг. Дана ініціатива закладена у проекті Закону України «Про електронні комунікації» (реєстр. № 3549-1).
  6. Забезпечення  технологічної нейтральності у різних діапазонах частот. Реалізація даного завдання також потребує прийняття змін до галузевого законодавства (в даному випадку це зміни до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» реєстр. №7181) та дасть можливість користувачам радіочастотного ресурсу максимально ефективно використовувати наявні у їхньому розпорядженні частоти та гарантувати якісний сигнал споживачам послуг мобільного зв’язку.

Даний проект розпорядження Кабінету Міністрів України з Планом заходів направлено до заінтересованих державних органів на погодження, а саме до Державної регуляторної служби України, Мінекономрозвитку, Адміністрації Держспецзв’язку.