Щодо питання впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей

До НКРЗІ на виконання надійшло окреме доручення Президента України щодо ґрунтовного опрацювання петиції «Заборонити впровадження 5G через вкрай негативний його вплив на здоров’я!». Підтримка громадянами даної петиції демонструє високий рівень стурбованості громадян щодо можливого шкідливого впливу технологій 4G та 5G на здоров’я та самопочуття громадян.

Комісія сприймає дану проблему серйозно та пропонує ряд заходів, спрямованих на комплексне вирішення порушеного у петиції питання з відповідним подальшим інформуванням населення щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров'я людей.

Сьогодні, 04.08.2020, на засіданні затверджено План заходів НКРЗІ з виконання доручення Президента України від 20.07.2020 № 01-01/631 про інформуванням населення України щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей.

План НКРЗІ передбачає ряд заходів з фахового опрацювання питання впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей, зокрема передбачається:

 1. звернутися до операторів стільникового зв’язку щодо надання протоколів вимірювань рівнів електромагнітних полів та порівняння результатів вимірів з діючим нормованим значенням;
 2. провести з державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) розробку інформаційних матеріалів про природу електромагнітних хвиль, методів та прикладів розрахунку густини потоку енергії, провести вимірювання ГПЕ від сигналів мереж рухомого мобільного зв’язку різних поколінь на декількох точках в м. Києві;
 3. демонстрацію процедури визначення впливу електромагнітного поля мобільних телефонів на людину, зокрема питомого коефіцієнту поглинання ЕМВ людським тілом (SAR) у випробувальній лабораторії електромагнітних випромінювань Центру з сертифікації УДЦР;
 4. проведення публічних консультацій з постачальниками радіообладнання;
 5. створення та забезпечення функціонування на веб-сайті НКРЗІ нового розділу «Вплив мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей» та наповнення даного розділу інформаційними матеріалами про дослідження, які проводилися та проводяться міжнародними організаціями за темою впливу електромагнітних випромінювань на людину.

Крім того, Комісія з цілого ряду завдань пропонує залучити до спільного Плану Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство охорони здоров’я України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інші органи для:

 • необхідності прийняття в Україні національних стандартів, які необхідні для оцінки впливу електромагнітного поля від базових станцій стільникового зв’язку на людину;
 • введення попереджувального знаку про наявність джерела неіонізуючого випромінювання відповідного рівня його небезпеки для людини;
 • необхідності проведення додаткових медичних досліджень з питань впливу на людей неіонізуючих випромінювань від станцій 5G в діапазоні міліметрових хвиль, або наукового визнання таких  досліджень, проведених поза межами України, імплементації їх до законодавства України;
 • необхідності розробки та затвердження порядку проведення відповідними органами в системі Міністерства охорони здоров’я України вимірювань (досліджень)  дотримання рівнів ЕМП за зверненнями громадян (мешканців населеного пункту);
 • провадження відповідними органами в системі Міністерства охорони здоров’я України регулярних вимірювань (досліджень) дотримання рівнів ЕМП в ході розгортання мереж 5G;
 • розміщення соціальної реклами (інформування) щодо впливу радіотехнологій рухомого (мобільного) зв’язку на здоров’я людей з урахуванням радіотехнології п’ятого покоління.

Запрошуємо представників громадськості, зацікавлених у роботі над вивченням можливого шкідливого впливу технологій 4G та 5G на людину, долучитися до вищезазначених публічних заходів.

Контакт для надсилання звернень щодо участі із зазначенням зворотнього зв’язку з Вами надавайте на окрему електронну адресу rf-emf@nkrzi.gov.ua або листом на адресу НКРЗІ для кореспонденції kabmin_doc@nkrzi.gov.ua.