Підсумки засідання НКЕК від 11 травня 2022 року

Рішення НКЕК щодо надання адміністративних послуг

Відповідно до Закону України «Про електронні комунікації», розглянувши заяву ТОВ «Є ВАЙ ФАЙ», НКЕК анулювала цьому товариству ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території м. Київ та Київської області.

Також НКЕК прийняла рішення уповноважити деяких посадових осіб НКЕК здійснювати ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та надавати (надсилати) суб’єктам господарювання витяг з цього реєстру на бланку НКЕК, керуючись при цьому статтями 16, 17 Закону України «Про електронні комунікації» та пунктом 1 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку».

Цим же рішенням НКЕК визнала таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 24.12.2019 № 637 «Про уповноваження НКРЗІ посадових осіб здійснювати ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та надання витягу з нього суб’єктам господарювання». Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності постановою НКЕК від 20.04.2022 № 30 «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07.05.2022 за № 502/37838.

Рішення НКЕК щодо нормативно-правових актів

Відповідно до частин третьої та четвертої статі 46, частини четвертої статті 63 Закону України «Про електронні комунікації», частини четвертої статті 4 та частини другої статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», НКЕК схвалила проект постанови НКЕК «Питання користування радіочастотним спектром радіообладнанням суднової станції». Встановлено, що до 14 червня 2022 року від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань НКЕК приймає зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу та проводить консультації.

НКЕК розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання відновлення зруйнованого майна та інфраструктури», надісланий листом Міністерства інфраструктури України та погодила його без зауважень.

Рішення НКЕК щодо інших питань

Рішенням НКЕК викладено у новій редакції додаток до рішення до рішення НКЕК від 27.04.2022 № 33 «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, які необхідно здійснити для забезпечення потреб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку».

З метою забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» та відповідно до пункту 9 розділу XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні комунікації», схвалено проект постанови НКЕК «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень». Йдеться про кілька рішень НКРЗ України та НКРЗІ, що змінюються або визнаються такими, що втратили чинність. Це рішення НКЕК буде направлено на погодження до заінтересованих органів.